Verscherpt toezicht Woningstichting Gouderak opgeheven

Deel dit:

gouderakGOUDERAK – De Autoriteit woningcorporaties heeft het verscherpt toezicht op Woningstichting Gouderak opgeheven. Dit omdat de doelstellingen van het herstelplan zijn bereikt.

Woningstichting Gouderak stond onder verscherpt toezicht sinds maart 2017 naar aanleiding van de bevindingen bij een inspectie. De Autoriteit woningcorporaties constateerde destijds tekortkomingen in de kwaliteit van het interne toezicht en het risicomanagement en in de naleving van de gedragscode. Ook was sprake van een moeizame relatie met belangrijke belanghebbenden zoals de gemeente en huurders. Woningstichting Gouderak moest daarom een herstelplan indienen.

Inmiddels is de Raad van Commissarissen compleet vernieuwd en is de relatie met huurdersbelangenvereniging genormaliseerd. Ook de overige bestuurskwesties zijn opgelost. De doelstellingen van het herstelplan zijn daarmee bereikt.

Het opheffen van het verscherpt toezicht betekent niet dat de Autoriteit woningcorporaties geen risico’s meer ziet bij Woningstichting Gouderak. Zo is onderzoek nodig naar de toekomstmogelijkheden van het bezit van de corporatie en zijn de bedrijfslasten nog te hoog. Dit laatste is één van de redenen dat de haalbaarheid wordt onderzocht van een fusie met drie andere woningcorporaties in de Krimpenerwaard.

Dit vind je misschien ook leuk...

error: Content is beschermd. Neem contact met ons op indien u gebruik wilt maken van onze content.