Gemeenten tekenen dienstverleningsovereenkomst IBKW

Deel dit:

dienstverlening1KRIMPEN A/D IJSSEL – De gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel hebben donderdag een dienstverleningsovereenkomst getekend met het Ingenieursbureau Krimpenerwaard – voorheen het Technisch bureau in de Krimpenerwaard.

Sinds 1943 werkten de gemeenten in de regio van de Krimpenerwaard samen in het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (TBK). Behalve op het gebied van grond-, weg- en waterbouw was het TBK tot 1 januari 2018 ook actief op het gebied van bouwen en wonen. Per 1 januari 2018 ligt deze taak direct bij de gemeenten. Het TBK is per 1 januari 2018 omgevormd tot het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW). De gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel zetten in IBKW hun samenwerking op het terrein van grond- weg- en waterbouw voort.

De beide gemeenten hechten veel waarde aan de voortzetting van de samenwerking binnen IBKW. Hiermee blijft de expertise en de kennis van het gebied behouden die het TBK in de vele jaren van haar bestaan heeft opgebouwd.

IBKW is een gemeenschappelijke regeling van beide gemeenten. Het bestuur van IBKW wordt gevormd door twee wethouders, Marco Oosterwijk van Krimpen aan den IJssel en Ria Boere van Krimpenerwaard. Zij worden bijgestaan door de directeur-secretaris. Tot 1 maart is dat de heer Snijders en vanaf 1 maart is in die functie de heer Buijink benoemd.

Bouwen en Wonen
De landelijke overheid streefde naar overheveling van de taken op het gebied van bouwen en wonen naar de markt. Nu dat plan niet de instemming kreeg van de Eerste Kamer – en dus geen wet werd – hebben de beide gemeenten besloten de taken op het gebied van bouwen en wonen (inclusief de handhavingsfunctie) vanaf 1 januari 2018 zelf uit te voeren. Inwoners kunnen dus voor deze zaken bij hun eigen gemeente terecht.

Op verzoek van beide gemeenten zal IBKW voor de korte termijn nog wel de bouwarchieven beheren. Inwoners die kennis willen nemen van hun bouwdossier kunnen dat melden bij de gemeente zodat een afspraak voor inzage kan worden gemaakt.

dienstverlening2

Dit vind je misschien ook leuk...

error: Content is beschermd. Neem contact met ons op indien u gebruik wilt maken van onze content.