Politieke crisis Krimpenerwaard: wethouders dreigen af te treden [update]

Deel dit:

raadKRIMPENERWAARD – De wethouders van de gemeente Krimpenerwaard beraden zich over hun positie. Voor dinsdagavond 18.00 uur nemen ze het besluit om door te gaan of hun portefeuille in te leveren.

Aanleiding is een amendement van de oppositiepartijen om tijdens een verkennend onderzoek naar een stabiel bestuur het huidige college ‘demissionair’ te verklaren totdat er een nieuwe coalitie is. Bovendien kunnen politiek gevoelige zaken alleen na expliciete instemming van de raad worden opgepakt.

Onwerkbaar
Dergelijke beperkingen worden door de wethouders als onwerkbaar gezien. Namens de vijf wethouders stelde Lavinja Sleeuwenhoek dat ze ‘eerst een nachtje moeten slapen’ alvorens een definitieve beslissing te nemen. Of de gemeenteraad dinsdagavond volgens de ingediende agendapunten verloopt, is de grote vraag. Mogelijk is de chaos compleet.

De oppositie was niet onder de indruk van het dreigement van Sleeuwenhoek c.s.. Het verzoek om het amendement ten minste een dag aan te houden werd genegeerd. Vooral Jan-Willem van der Ham (SGP) en Jan Dekker (CDA) hamerden op het verkennen van een nieuwe coalitie, terwijl Willem Schoof (VGBK) zocht naar steun van een oppositiepartij om opnieuw met een meerderheid te kunnen regeren. Het leidde tot stevige confrontaties en vier schorsingen. Wisja Pannekoek, het raadslid dat zich afscheidde van VGBK vanwege groot verschil van inzicht meende dat ‘er geen basis is voor de huidige coalitie’.

Rekening
SGP had nog een rekening te vereffenen met de VGBK, omdat de SGP na de verkiezingen in maart 2018 zonder toelichting opzij was geschoven door haar voormalige partner. “Wij zeiden toen al dat de basis met 16 raadsleden te smal was voor voldoende draagvlak. Nu zijn de poppen aan het dansen.”

Cees van der Graaf (PvdA) was dat met hem eens: “De afstand tot de burgers en de ondernemers is intussen vergroot.”

Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard) sprak van arrogantie bij de coalitie. “Nederigheid is hier meer op zijn plaats. Na de aanwijzing van een verkenner zal de raad in samenspraak met de verkenner de opdracht formuleren. Wij zijn geen voorstander om de wethouders weg te sturen. Zij moeten de lopende zaken afhandelen, maar geen politiek gevoelige onderwerpen oppakken. Dat betekent concreet dat de Skaeve Huse (‘asowoningen’) nu niet verder worden onderzocht en dat het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) wordt geparkeerd.”

Update: De wethouders hebben dinsdag besloten hun taken te blijven vervullen gedurende de periode van verkenning. Dit ‘vanuit verantwoordelijkheid naar de inwoners en de gemeenschap en in het belang van continuïteit van bestuur’, aldus de wethouders in een verklaring.

Pieter van der Laan/Het Kontakt

Dit vind je misschien ook leuk...

6 reacties

 1. Pieter zegt:

  Het lijkt me niet in het belang van de bewoners van Krimpenerwaard dat het huidige college “demissionair” wordt verklaard. Net nu er eens serieus vaart wordt gemaakt met een plan en lobby voor een nieuwe oeververbinding komt dan de hele boel weer op zijn gat te liggen.
  Houd eens op met dat kinderachtige gedoe. De een stapt op vanwege het 200 ha huizenplan (dat overigens nu al weer genuanceerd is, de plek ligt al niet meer vast en dat het 1 groot aaneengesloten gebied moet zijn ook niet..). De ander heeft “nog een rekening te vereffenen” omdat ze geen deelgenoot meer zijn van de coalitie.
  Het gaat er om dat er vaart wordt gemaakt met plannen waar de inwoners baat bij hebben. Zoals het nu gaat wordt de Krimpenerwaard een krimpregio, en daar is niemand bij gebaat!

 2. fabiankruizinga zegt:

  waarom is er noodzaak om uit te breiden? wat is er mis met een “krimpgemeente”? en wat is de noodzaak om de economie te lafen groeien? is dat niet een korte termijn visie? ook in de randstad moet een balans zijn tussen groen en economie. zoals de raad het nu wil is er maar een reden;” meer, meer, meer!” ik zeg ; t kan ook anders.

 3. Pieter zegt:

  Beste Fabian, je vraagt wat er mis is met een krimpgemeente.
  Op de korte termijn (0-5 jaar) merk je daar wellicht niet veel van. Op langere termijn (> 5 jaar) leidt dat echter tot een negatieve spiraal van verschraling. Dat verzin ik niet zelf dat leert de ervaring vanuit andere krimpgebieden. Onderstaand een opsomming (bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bevolkingskrimp/oorzaken-en-gevolgen-bevolkingskrimp)

  Oorzaken bevolkingsdaling
  De bevolking in krimpgebieden daalt of verandert van samenstelling. Dit heeft de volgende oorzaken:
  – Er worden minder kinderen geboren.
  – Gezinnen met kinderen gaan naar grotere steden.
  – Jongeren en hoogopgeleiden trekken naar grotere steden.

  Gevolgen bevolkingsdaling
  – Doordat jongeren verhuizen naar grotere steden vergrijst de bevolking in de krimpgebieden. Een gemeente met veel oudere inwoners kan minder aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Deze kunnen moeite hebben om aan voldoende geschikt personeel te komen.

  Andere gevolgen zijn:
  – minder scholen, omdat er minder leerlingen zijn;
  – dalende huizenprijzen door leegstaande woningen;
  – minder nieuwbouw;
  – minder vraag naar huurwoningen;
  – minder zorgvoorzieningen;
  – minder omzet voor winkeliers en bedrijven;
  – minder sportfaciliteiten;
  – minder bezoekers voor theater, bioscoop of concerten, waardoor het aanbod daalt;
  – minder reizigers in bus of trein, waardoor openbaar vervoerverbindingen minder winstgevend worden;
  – bewoners moeten langer reizen om voorzieningen te bereiken.

  Krimp heeft dus grote demografische en sociaal-economische gevolgen voor welzijn en welvaart. Mijn familie woont al generaties lang in dit gebied, en dat zou ik graag zo houden. Mijn oudste kinderen (15 en 16) hebben (net als vele van hun vrienden en schoolgenoten) inmiddels al aangegeven dat zij het niet zien zitten om hier te blijven wonen na afronding van hun studie. Dit ingegeven door het feit dat er steeds minder te kiezen valt, (sport-) verenigingen verdwijnen, gebrek aan uitgaansgelegenheden, gebrek aan werk waardoor ze genoodzaakt zijn om lange reistijden te maken van en naar de Krimpenerwaard voor werk. Ik zie met lede ogen aan hou dit proces zich voltrekt. In mijn ogen wordt er door de lokale politiek al veel te lang getreuzeld om het tij te keren.

 4. Gerda Roos zegt:

  Ik ben groot voorstander van de uitbreiding van huizen bouw. Er blijft nog ruim voldoende natuurgebied over. Niet zeuren. Als we niet willen vergrijzen zal de bouw er moeten komen om de jonge mensen binnen de gemeente te houden. En bovendien is een ieder gebaar bij een oever verbinding. En aangezien deze 2 dingen een samenspel is moet de bouw er gewoon komen. Mensen gaat toch niet meteen in de ankers hangen. Dat vertraagt alles alleen maar. Kijk nou eens met positieve blik naar de voordelen hiervan. Doe dat nou.

error: Content is beschermd. Neem contact met ons op indien u gebruik wilt maken van onze content.