‘Besluitvorming niet benoemen commissieleden correct uitgevoerd’

Deel dit:

cazemier3KRIMPENERWAARD – In de raadsvergadering van afgelopen week is bij de stemming over de benoeming van de nieuwe commissieleden, de aanwijzing van twee kandidaten van de lokale partij Pro Krimpenerwaard met ruime meerderheid afgewezen.

Pro Krimpenerwaard-fractievoorzitter Ad Struijs is hierover zeer verbolgen. Dat gaf hij afgelopen zaterdag duidelijk te kennen in een reactie in het radioprogramma De Waard op de Kaart van RTV Krimpenerwaard en ook op de partijwebsite. Burgemeester Cazemier stelt in een verklaring dat de wijze van besluitvorming wettelijk is bepaald en correct is uitgevoerd

Op de website van de partij zegt Struijs: “Pro Krimpenerwaard denkt dat hier sprake is van een black out van de voorzitter van de raad en de gemeenteraad met verstrekkende gevolgen. De gemeenteraad gaat niet over een inhoudelijke beoordeling van voorgedragen kandidaten. Door dit enorm geblunder van de burgemeester, de raad en de griffier is Pro Krimpenerwaard zwaar beschadigd. Opzet? Hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Naar onze mening is het raadsbesluit van rechtswege nietig, omdat het in strijd is met de wet.”

Correct uitgevoerd
In een persverklaring kwam hierop vandaag een reactie van burgemeester Roel Cazemier. De burgemeester heeft niet ingegrepen bij het niet benoemen van de twee voorgedragen commissieleden van Pro Krimpenerwaard omdat dit in een geheime schriftelijke stemming een individuele keuze geweest van 21 respectievelijk 22 leden van de gemeenteraad.

Cazemier stelt dat de wijze waarop de besluitvorming heeft plaatsgevonden wettelijk is bepaald en correct is uitgevoerd. In zijn toelichting op de gevolgde procedure zegt Cazemier dat leden van raadscommissies – die geen gekozen raadsleden zijn – op voordracht van de fracties op grond van de Verordening op de Raadscommissie 2017 worden benoemd door de gemeenteraad. “Voor commissieleden gelden dezelfde vereisten als voor raadsleden. Dit wordt getoetst door de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven, die hierover een advies uitbrengt aan de raad. De benoeming gebeurt op grond van artikel 31 van de Gemeentewet door middel van een geheime, schriftelijke stemming. Deze stemming heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 april plaatsgevonden. Hierbij zijn de heer J.R. Haagsma (Pro Krimpenerwaard) met 8 stemmen vóór en 22 tegen en de heer B.J. Vriezen (Pro Krimpenerwaard) met 9 stemmen vóór en 21 stemmen tegen niet benoemd tot commissielid. De overige dertig voorgedragen commissieleden zijn met dertig stemmen voor wel benoemd.”

Ad Struijs. (Foto: archief)

Ad Struijs. (Foto: archief)

Struijs is van mening dat er een nieuwe raadsvergadering moet komen. Cazemier zegt in reactie hierop: “Als de heer Struijs, naast de in het vergaderschema reeds vastgelegde data, een extra raadsvergadering wil, kan hij op grond van artikel 17 Gemeentewet met opgaaf van reden een verzoek daartoe doen. Een dergelijk verzoek is nog niet ingediend. Het is prematuur daar via de media op vooruit te lopen.”

Struijs blijft bij mening
RTV Krimpenerwaard vroeg Struijs om een reactie op de verklaring van de burgemeester. “Pro Krimpenerwaard is vanaf donderdagavond bezig geweest om in contact te komen met de burgemeester. Maar deze heeft niet gereageerd”, aldus de voorman van Pro Krimpenerwaard, die eerst via RTV Krimpenerwaard kennis heeft genomen van de verklaring van de burgemeester.

De verontwaardigde Struijs blijft van mening dat niet is voldaan aan de in de Gemeentewet geregelde procedure. “De VNG heeft op onze vragen helder de procedure voor benoeming van de twee burgercommissieleden geschetst. Hieraan is door de burgemeester niet voldaan. Bepalend is artikel 4 (toelichting) van het regelement voor de commissies. Daarin staat dat het enkel mogelijk is – overeenkomstig het derde lid zelfs verplicht – de benoeming van een voorgedragen lid te weigeren als het betreft een ‘burgerlid’ niet voldoet aan de vereisten van de Gemeentewet. De commissie voor de bezwaarschriften heeft in de raadsvergadering uitgesproken dat de twee leden van Pro Krimpenerwaard aan de eisen om benoemd te worden hebben voldaan”, aldus Struijs.

Het lijkt er op dat het laatste woord in deze zaak nog niet is gesproken.

Dit vind je misschien ook leuk...

error: Content is beschermd. Neem contact met ons op indien u gebruik wilt maken van onze content.