Samenwerking noodzakelijk voor financiering betere bereikbaarheid

Deel dit:

Discussie met Barbara Visser, Tweede Kamerlid namens de VVD en VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen.

Discussie met Barbara Visser, Tweede Kamerlid namens de VVD en VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen.

KRIMPENERWAARD – Deze week hielden de VVD-afdelingen van Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel in partycentrum Amicitia in Lekkerkerk een interessant en goed bezocht politiek café over de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. Aan de basis van deze bijeenkomst lag een motie waarin de VVD Krimpenerwaard, ondersteund door CDA, VGBK en Gemeentebelang Schoonhoven, het college opriep om op korte termijn met een actieplan te komen om de Krimpenerwaard leefbaar te houden.

Onder leiding van presentator Jan Timmer bogen diverse sprekers zich over het vraagstuk van de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard, waarin de Algera corridor een cruciale rol speelt. Per dag passeren er 45.000 voertuigen (bij piekmomenten 49.000) en naar verwacht wordt het over een paar jaar al 58.000, een toename van bijna 30 procent. Hoe groot het fileprobleem is, wordt duidelijk aan de hand van het zogenoemde file-coëfficient. Bij 0.9 is er sprake van een structurele filevorming, Het coëficient van de Algerabrug bedraagt 1.5.

Facebook-enquête
Thijs Keereweer presenteerde de resultaten van een enquête op Facebook, waar 1500 reacties opkwamen van inwoners van de Krimpenerwaard. Van hen gaf 92 procent aan altijd of soms last te hebben van de files, 60 procent geeft aan in de spits te rijden, 80 procent passeert de brug met de auto. Oplossingen die werden aangedragen waren vooral een tweede oeververbinding en uitbreiding of vervanging van de brug. De financiering daarvan zou vooral van het Rijk of provincie moeten komen en er kan geen sprake zijn van tolheffing.

zaal

De ondernemers die aan het woord kwamen zoals Arjen Prins, directeur transportbedrijf en Gert-Jan Ruit (retail-ondernemer) waren pessimistisch over de vooruitzichten als er niet snel verbetering komt in de bereikbaarheid. Prins ziet een extra oeververbinding als de noodzakelijke oplossing op langere termijn maar vroeg om concrete maatregelen op de korte termijn. “Er liggen immers enorme kansen voor de maakindustrie en bouw, logistiek en recreatie en toerisme”, aldus Prins, “maar dan moet er wel wat gebeuren. De Krimpenerwaard moet bereikbaar blijven en geen openlucht museum worden.”

Gert Jan Ruit ziet kansen genoeg voor de Krimpenerwaard die veel te bieden heeft zowel internationaal als regionaal gericht, met een excellente ligging en een goede werkmoraal. Hij riep de politiek op om het proces op gang te brengen en vertraging te voorkomen. “Stop nu eens met onderzoeken en ga aan de slag.”

Ria Boere, wethouder financiën en infrastructuur van de gemeente Krimpenerwaard riep in een reactie op tot meer clustering en samenwerking. “Het loopt allemaal over zoveel schijven. Het is echt ‘Welkom in Nederland’.” Zij verklaarde zich bereid mee te betalen aan een realistische oplossing van de bereikbaarheidsproblematiek en wil graag samenwerking met Krimpen aan den IJssel, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het waterschap, de provincie en het Rijk om deze financiering bij elkaar te krijgen.

Frank van Suchtelen (RTV Krimpenerwaard) in gesprek met VVD-wethouder Ria Boere.

Frank van Suchtelen (RTV Krimpenerwaard) in gesprek met VVD-wethouder Ria Boere.

Lobbyen
Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD), die de portefeuille Verkeer en Vervoer onder zich heeft, was blij met de opstelling van de wethouder. Hij noemde ook samenwerking een absolute noodzaak en wil daar ook het “sterke bedrijfsleven van de Krimpenerwaard” nadrukkelijk bij betrekken, zo zei de gedeputeerde in een interview met RTV Krimpenerwaard. “Het Rijk heeft 200 miljoen liggen voor verkeer en vervoer in de regio Rotterdam-Den Haag en daar valt de Krimpenerwaard ook onder. Als je wat uit de pot wilt hebben zul je krachtig en gezamenlijk moeten lobbyen. Het bedrijfsleven zal daarbij ook duidelijk het belang voor de economie in het gebied moeten aangeven. Op korter termijn kunnen er dan maatregelen worden getroffen om de ontsluiting te verbeteren en op lange termijn, en denk dan aan zo’n tien jaar structureel de zaken aanpakken”, aldus de gedeputeerde. “We moeten de Krimpenerwaard wel leefbaar houden. Het verkeer moet er in en uit kunnen, maar het is niet de bedoeling dat (vracht)auto’s het als een sluiproute gaan gebruiken en hard door de Krimpenerwaard heen rijden.”

Dit vind je misschien ook leuk...

error: Content is beschermd. Neem contact met ons op indien u gebruik wilt maken van onze content.