Lekdijk West Lopik verboden gebied voor motoren

Deel dit:

lekdijkREGIO – De Lekdijk West in Lopik wordt definitief afgesloten voor motoren. De sluiting geldt van 1 maart tot en met 31 oktober gedurende de weekenden en alleen voor het deel van de dijk tussen de grens met de gemeente Krimpenerwaard en de kruising met de Zijdeweg-Zuid.

Volgens de gemeente Lopik zorgen motoren te vaak voor overlast op de dijk. “Vooral tijdens weekenden met mooi weer is sprake van een toename van dagjesmensen, waarbij allerlei soorten weggebruikers elkaar treffen. Deze vermenging maakt dat er sprake kan zijn verkeersonveilige situaties en dat daarbij ook de nodige overlast/hinder door aanwonenden wordt ondervonden. Motoren mengen zich technisch gezien eenvoudiger met het overige verkeer. Door de geringe breedte van de Lekdijk moeten auto’s al snel wachten om anderen te laten passeren. Motoren hoeven dat niet en daardoor levert het verschil in snelheid tussen motoren en het langzame verkeer veel eerder gevaarlijke situaties op. Tot slot wordt de meeste overlast ondervonden door de motorfietsen – te hard rijden, gierend geluid, in grote colonnes etc.”

Afgelopen jaar was de dijk bij wijze van proef al afgesloten voor motorrijders van begin maart tot eind oktober.

Tijdens deze periode zijn diverse metingen verricht. Gebleken is dat de proef effect heeft gehad. Volgens de gemeente is het aantal gemelde klachten en het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen zeer beperkt, evenals het aantal ongevallen met motoren, gemeld door omwonenden.

De hoeveelheid motoren is van het eerste weekend uit de nulmeting van circa 280 gedaald naar circa 50 in september. Naast deze daling moet tegelijkertijd worden geconstateerd dat dit betekent dat door bijna twintig procent van de motorrijders het verbod op de Lekdijk wordt genegeerd.

Uit een enquête onder dijkbewoners blijkt dat een meerderheid van hen minder geluidsoverlast ervaart. De oorzaak daarvan lag voornamelijk in de afgenomen hoeveelheid motoren. Een ruime meerderheid van de geënquêteerden is voorstander van het voortzetten/uitbreiden van het verbod.

Met zowel omwonenden als de motorbonden (MAG en KNMV) heeft overleg plaatsgevonden. Dit heeft echter niet tot een voor alle partijen bevredigende oplossing geleid.

Dit vind je misschien ook leuk...

error: Content is beschermd. Neem contact met ons op indien u gebruik wilt maken van onze content.