‘Kracht van de Krimpenerwaard’ creëert verbindingen én plannen

Deel dit:

krachtkwaardKRIMPEN A/D IJSSEL – De druk bezochte bijeenkomst ‘Kracht van de Krimpenerwaard II’ heeft interessante gezichtspunten opgeleverd. Deze werden afgelopen week in het Rabobank Adviescentrum in Krimpen aan den IJssel gepresenteerd aan de Commissaris van de Koning Jaap Smit, de gemeentebesturen van Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard en belangstellenden uit het bedrijfsleven en het maatschappelijke veld.

Martijn Spijk, directievoorzitter Rabobank Krimpenerwaard en mede-initiatiefnemer van het onderzoeksrapport ‘Kracht van de Krimpenerwaard’ gaf de kern van het initiatief aan: “Ze biedt een breed netwerk, zorgt voor verbinding, fungeert als aanjager, veroorzaakt beweging en kan externe support organiseren.”

Drie onafhankelijke werkgroepen onder leiding van, Rob van den Broeke (QuaWonen), Riek Bakker (Riek Bakker advies) en Frie van Os (Ondernemerskringen Krimpenerwaard) gingen op basis van de uitkomsten van het vorig jaar gepresenteerde onderzoeksrapport ‘Kracht van de Krimpenerwaard’ aan de slag. Doel daarbij was om vanuit drie pijlers ‘Wonen’, ‘Leefbaarheid’ en ‘Ondernemen’ volgens het ‘Triple P-principe’ (People, Planet, Profit) bijdragen te leveren aan de versterking van de vitaliteit van de Krimpenerwaard.

De werkgroep ‘Wonen’ hield zich onder andere bezig met de herbestemming van leegstaand vastgoed. “We zijn met een groep specialisten uit onder meer de wereld van de bouw, bank, woningcorporaties, makelaardij en zorgpartijen aan de slag gegaan”, vertelde Rob van den Broeke. “Dat was verfrissend omdat we out of the box hebben geopereerd: niet denken in beperkingen, maar in kansen.” Werkgroep Wonen kwam met verschillende voorbeelden van herbestemming en overhandigde een ‘Pleitnota’ aan wethouder Dilia Blok.

Bypass
De werkgroep ‘Leefbaarheid’ boog zich onder andere over het item ‘gezonde dijken’, verkeersveiligheid in relatie tot zwaar landbouwverkeer op smalle polderwegen en de fiets- en wandelroutes in de Krimpenerwaard. Voor wat betreft het zware landbouwverkeer zou bijvoorbeeld een bypass voor dit verkeer om Berkenwoude heen een optie kunnen zijn. Men zocht met het Hoogheemraadschap verbinding inzake het dijkversterkingsproject langs de Hollandsche IJssel. Een kleine tien kilometer van dat tracé is urgent aan verbetering toe. Het Hoogheemraadschap wil het project benutten om ‘meekoppelkansen’ te realiseren. Daarbij kan gedacht worden aan het leggen van kabels en leidingen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het creëren van recreatiemogelijkheden.

De werkgroep ‘Ondernemen’ kwam met aanbevelingen op de gebieden recreatie/toerisme, zzp’ers (samenbrengen van vraag en aanbod van werk in de Krimpenerwaard) en groupage van goederen rondom de Algera-corridor, ter vermindering van de verkeersbewegingen en CO2-uitstoot. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel en de provincie tekenden een intentieverklaring, waarin zij de intentie afspraken om te onderzoeken hoe de groeimogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme optimaal benut kunnen worden in de Krimpenerwaard.

De vermaarde stedenbouwkundige Riek Bakker liet weten dat met de oprichting van een ‘Waardcommissie’ gemeentebestuurders, inwoners en ondernemers extra denk- en netwerkkracht geboden kan worden bij het verder ontwikkelen van een Waardvisie én het uitvoeren van de aanbevelingen van de werkgroepen.

Waardering
Het initiatief ‘De Kracht van de Krimpenerwaard’ is positief ontvangen door de burgemeesters Bruinsma (Krimpenerwaard) en Huizer (Krimpen aan den IJssel). “Elke support is welkom”, aldus Bruinsma, die tevens zijn waardering uitsprak voor de initiërende en verbindende rol van de Rabobank inzake ‘Kracht van de Krimpenerwaard’ én de “indrukwekkende inzet” van de werkgroepen. Ook Huizer sprak haar waardering voor de werkgroepen uit.

Datzelfde enthousiasme toonde ook Commissaris van de Koning Jaap Smit. “Ik prijs de samenwerking tussen de verschillende partijen, partners en inwoners. Ze stralen met elkaar uit: dit gebied is van ons: we gaan er samen wat van maken. Over een jaar kom ik daarom graag weer terug. En als ik daar vanuit mijn functie een bijdrage aan kan leveren, graag.”

Dit vind je misschien ook leuk...

error: Content is beschermd. Neem contact met ons op indien u gebruik wilt maken van onze content.