Inwoners Krimpenerwaard geven vuilnismannen ruime voldoende

Deel dit:

containers KRIMPENERWAARD – Afvalverwerker Cyclus heeft voor de zomer een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder inwoners. De deelnemers uit de zeven gemeenten waar Cyclus het huishoudelijk afval inzamelt – waaronder Krimpenerwaard – geven het bedrijf gemiddeld een 7,4. Het hoogste rapportcijfer is voor de vuilnismannen. Zij krijgen van de inwoners een 7,7.
 
Verschillende aspecten van de afvalinzameling kwamen in het onderzoek aan bod en krijgen een rapportcijfer. Het onderzoek laat ook zien waar er bij de verschillende aspecten verbetering mogelijk is.
 
Inzameling en afvalbrengstations
De tevredenheid over de inzameling van de verschillende afvalsoorten varieert van een 6,8 voor glas tot en met een 7,6 voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval). Verbeterpunten zijn de net- en reinheid van de verzamelcontainers en de aanbiedplaatsen van de minicontainers. De afvalbrengstations scoren een 7,5. Hier valt de meeste winst te halen bij de openingstijden.
 
Klantenservice en communicatie
De deelnemers aan het onderzoek geven de klantenservice een 7,1. Verbeterpunt is de terugkoppeling over de afhandeling van een melding. De algemene informatievoorziening over de inzameling van huishoudelijk afval krijgt een 7,4. Het tijdig informeren bij wijzigingen in de inzameling heeft het grootste verbeterpotentieel. Over de digitale afvalkalender en app zijn de deelnemers tevreden.
 
Afvalscheiding
Het onderzoek levert ook informatie op over het afvalscheidingsgedrag in de regio. Meer dan 90 procent van de deelnemers scheidt de afvalsoorten oud papier en karton, glas, elektrische apparaten en Klein Chemisch Afval. De afvalsoorten PMD (plastic, metalen en drankenkartons) en GFT blijven daar met respectievelijk 89 procent en 87 procent iets bij achter. De twee belangrijkste redenen om afval te scheiden zijn het milieu en het minder hoeven te betalen aan afvalstoffenheffing. Van de deelnemers kent 29 procent de campagne ‘I love afval scheiden’. 
 
Cyclus laat weten trots te zijn op de algemene tevredenheidsscore. Het bedrijf is ook blij met de informatie die het onderzoek verschaft om de dienstverlening te verbeteren. “De resultaten geven daarvoor voldoende aanknopingspunten.” Na de zomerperiode gaat Cyclus in gesprek met haar opdrachtgevers om de resultaten op gemeenteniveau te delen én om te bespreken welke verbeteracties er gezamenlijk geïnitieerd kunnen worden. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidplas. Per gemeente ontvingen 1250 huishoudens een schriftelijke uitnodiging om deel te nemen aan het online tevredenheidsonderzoek. De respons was twaalf procent.

U vindt het volgende mogelijk ook interessant...

error: Content is beschermd. Neem contact met ons op indien u gebruik wilt maken van onze content.