Inloopavonden voor plannen nieuwe natuur

Deel dit:

inloopavondenKRIMPENERWAARD – De plannen voor natuur in de Krimpenerwaard worden concreet. Op 16, 23 en 26 april kunnen inwoners van de Krimpenerwaard kaarten bekijken waarop te zien is welk type natuur waar komt, hoe het bestemmingsplan eruit komt te zien en wat er met het waterpeil gaat gebeuren.

De plannen houden in grote lijnen in, dat er een zone komt door de Krimpenerwaard waar natuur en natuurinclusieve landbouw een plek krijgen. De natuurzone loopt vanaf de Lek via het Loetbos langs de noordrand naar Haastrecht. Het nieuwe natuurgebied wordt vooral geschikt gemaakt voor weidevogels, maar ook voor andere dieren en planten die van oudsher thuishoren in het veenweidegebied.

De zone maakt onderdeel uit van een aaneengesloten natuurzone door heel Nederland, het Natuurnetwerk Nederland. In de Krimpenerwaard wordt hiermee ook de bodemdaling geremd, doordat bepaalde stukken grond natter blijven. Eind 2021 moet de natuurzone zijn aangelegd.

Agrariërs in de natuurzone
Agrariërs die in de nieuwe natuurzone hun boerderij hebben, kunnen op deze plek zélf aan de slag met natuur. Natuurbeheer wordt zo onderdeel van hun bedrijfsvoering. De grond van agrariërs die niet mee willen doen aan de natuurplannen, zal worden aangekocht. Een aantal agrariërs heeft inmiddels aangegeven een economische kans te zien in natuurbeheer, bijvoorbeeld vanwege de lagere kosten voor ruwvoer voor jongvee in de nattere gebieden.

Natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard gaat samen met versterking van de landbouw en recreatie. Er wordt gewerkt aan innovaties in de landbouw, samen met het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. Zo startte in 2017 een pilot voor cranberries en lisdodden. Ook zijn de afgelopen jaren nieuwe wandel- en fietspaden en kanoroutes aangelegd.

De gemeente en het waterschap willen gebruik maken van de kennis van het gebied bij inwoners, zodat ze dit kunnen meenemen in de plannen.

De plannen en kaarten voor natuurinrichting, bestemmingsplan en waterpeil zijn in concept klaar. Op drie avonden kunnen inwoners van de Krimpenerwaard deze plannen zien:

· 16 april: Middelblok, Kattendijksblok, De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en Achterbroek (17.00–21.00 uur, in Dorpshuis Gouderak)
· 23 april: Oudeland en Den Hoek (17.00-21.00 uur, in gemeentekantoor Lekkerkerk).
· 26 april: Bilwijk, Veerstalblok, Kadijk West (17.00–21.00 uur, in Het Witte Hof, Haastrecht).

De plannen staan ook op de website van de gemeente Krimpenerwaard.

Dit vind je misschien ook leuk...

error: Content is beschermd. Neem contact met ons op indien u gebruik wilt maken van onze content.