Burgemeester Bruinsma reikt negentien lintjes uit [video]

Deel dit:
(Foto: Bas de Zeeuw)

(Foto: Bas de Zeeuw)

KRIMPENERWAARD – Ter gelegenheid van de viering van Koningsdag heeft burgemeester Tjerk Bruinsma vrijdagochtend aan negentien inwoners van de gemeente Krimpenerwaard een koninklijke onderscheiding uitgereikt. De lintjesregen vond plaats in Cultureel Centrum Concordia in Haastrecht.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

(Foto: Bas de Zeeuw)

Janus Boer. (Foto: Bas de Zeeuw)

Janus Boer (Stolwijk) is een actieve inwoner van Stolwijk. Hij zet zich sinds 2000 in voor de plaatselijke jaarlijkse rommelmarkt. Daarnaast bezorgt hij sinds 2001 maaltijden voor Tafeltje Dekje en doet hij vrijwilligerswerk bij Hervormd Centrum Rehoboth. Hij zorgt er sinds 2001 ook voor dat dat het Dorpsplein in Stolwijk er netjes uitziet. Al meerdere decennia zet de heer Boer zich in voor het kaasmaken, in binnen- en buitenland. Hij geeft wekelijks demonstraties kaasmaken op de kaasmarkt in Gouda. Daarnaast is hij keurmeester en arbiter van boerenkaaskeuringen.

Hilda Burger-Verkaik. (Foto: Bas de Zeeuw)

Hilda Burger-Verkaik. (Foto: Bas de Zeeuw)

Hilda Burger-Verkaik (Stolwijk) doet al ruim veertig jaar allerlei vrijwilligerswerk bij Voetbal Vereniging Stolwijk (VVS). Dit varieert van het wassen van de tenues, het schoonmaken van de kleedkamers, het draaien van kantinediensten en het zorgen voor de aankleding bij festiviteiten. Ook is mevrouw Burger sinds 2005 actief bij IJsclub Achterbroek. Hier draait ze bardiensten, helpt bij het jaarlijkse onderhoud en het schoonmaken van het clubgebouw en haalt ze contributie op. Daarnaast verzorgt mevrouw Burger jaarlijks de knutselochtend tijdens de speelweek. Ze is ook sinds 2001 bestuurslid voor Vrouwen van Nu en verzorgt workshops voor deze vereniging.

Wim Burger. (Foto: Bas de Zeeuw)

Wim Burger. (Foto: Bas de Zeeuw)

Wim Burger (Stolwijk) is van 1984-1994 voorzitter geweest van de KNOV afdeling Stolwijk (voorloper Stolwijkse Winkeliers Vereniging). Als gedreven voorzitter promootte hij de plaatselijke winkels en bedrijven. Daarna is hij nog enkele jaren actief geweest, ook als voorzitter van de Stolwijkse Winkeliers Vereniging. Sinds 2003 is hij actief erelid van deze club. Sinds 1998 is de heer Burger bestuurslid van de Voetbalvereniging Stolwijk, hij is daar onder andere al jaren vertegenwoordiger van het eerste elftal. Daarnaast is de heer Burger vanaf 1980 al bestuurslid van de Oranje Vereniging Stolwijk.

Jan Dijkstra. (Foto: Bas de Zeeuw)

Jan Dijkstra. (Foto: Bas de Zeeuw)

Jan Dijkstra (Haastrecht) is van 2003-2012 bestuurslid geweest van de Historische Vereniging Haastrecht. Vele jaren bekleedde hij de combinatiefunctie van secretaris/voorzitter. Sinds 2005 is hij bestuurslid van Stichting Cultureel Centrum Concordia. Hij doet hier van alles, maar zet zich met name in voor het behoud van Concordia als gezichtsbepalend gebouw in Haastrecht. De heer Dijkstra organiseert sinds 2009 Open Monumentenweekend in de voormalige gemeente Vlist. Van 2007-2011 heeft hij zich, met succes, ingezet van het behoud van de Sluisbrug in Haastrecht. Daarnaast is de heer Dijkstra van 2006-2009 voorzitter geweest van de Stichting Formaat, is hij van 2000-2003 penningmeester en lid van de barcommissie geweest van de Voetbalvereniging Haastrecht en heeft hij van 1974-1984 diverse bestuursfuncties bekleed bij Jodan Boys in Gouda. Van 2001-2003 heeft de heer Dijkstra een leer- en werktraject opgezet voor kansarme jongeren in Gambia tot autospuiter en autoschadehersteller.

Corrie Honkoop-Hoogerdijk. (Foto: Bas de Zeeuw)

Corrie Honkoop-Hoogerdijk. (Foto: Bas de Zeeuw)

Corrie Honkoop-Hoogerdijk (Stolwijk) heeft van 1980-1990 als ouderling in de Kerkenraad van de Nederlands-Hervormde kerk in Stolwijk gezeten. Sinds 1975 is ze al actief voor de vrouwenvereniging Helpt Elkander van deze kerk, helpt ze sinds 1987 bij het schoonmaken van het kerkgebouw, sinds 1972 bij de kienavond en sinds 1974 bij de rommelmarkt van de Nederlands-Hervormde kerk. Vanaf 2007 coördineert zij de ziekenbezoekgroep en sinds 1990 bezoekt ze ouderen en andere mensen die hieraan behoefte hebben.

Adrie Noordergraaf. (Foto: Bas de Zeuw)

Adrie Noordergraaf. (Foto: Bas de Zeuw)

Adrie Noordergraaf (Stolwijk) zet zich al lange tijd in voor Voetbalvereniging Stolwijk. Van 1982-1992 was hij bestuurslid van de jeugdcommissie en daarnaast zat hij een aantal jaren in de tentenkampcommissie. In 1992 is de heer Noordergraaf doorgestroomd naar het hoofdbestuur van de voetbalclub. Daar zit hij nu nog steeds in het bestuur. Hij houdt zich met name bezig met het facilitaire gedeelte, zoals het beheer en onderhouden van de gebouwen en de organisatie van de kantine. Daarnaast zet de heer Noordergraaf zich in voor het clubblad, de oud-papierploeg en het lief en leed van de club. Sinds 2009 is de heer Noordergraaf Lid van Verdienste van VVS.

Ben Overbeek. (Foto: Bas de Zeeuw)

Ben Overbeek. (Foto: Bas de Zeeuw)

Ben Overbeek (Haastrecht) is sinds 1989 voorzitter van Oranjevereniging Koningin Juliana in Haastrecht. De vereniging vierde vorig jaar haar honderdjarig jubileum. De heer Overbeek is het hele jaar druk voor de activiteiten op Koningsdag. Naast de organisatie is hij betrokken bij de communicatie en overleggen die gehouden worden voor het verenigingsleven in Haastrecht.

Anca Rozemeijer-van der Kroft. (Foto: Bas de Zeeuw)

Anca Rozemeijer-van der Kroft. (Foto: Bas de Zeeuw)

Anca Rozemeijer-van der Kroft (Stolwijk) zet zich sinds 1994 in voor De Klup en verzorgt daarmee activiteiten voor gehandicapten. Daarnaast is zij sinds 1990 lid van de vereniging Vrouwen van Nu. Daar leidt zij onder andere de gymploeg voor 50-plussers en coördineert zij de groep Sportief wandelen. Sinds 1999 zet mevrouw Rozemeijer zich daarnaast in als vrijwilliger op het vakantieschip de Henri Dunant van het Rode Kruis.

Gijza Uittenbogaard-de Ruiter. (Foto: Bas de Zeeuw)

Gijza Uittenbogaard-de Ruiter. (Foto: Bas de Zeeuw)

Gijza Uittenbogaard-de Ruiter (Stolwijk) is vanaf 1975 actief in het bestuur van de Rederijkerskamer Excelsior. Van 1976-1989 is zij ook voorzitter geweest. Mede dankzij haar inzet genieten jaarlijks vele mensen van een toneelvoorstelling. Sinds 2009 is zij bestuurslid van de Historische Vereniging Oud Stolwijck en sinds 2012 voorzitter. Van 1989-2006 heeft mevrouw Uittenbogaard diverse jeugdvoorstellingen georganiseerd voor de Stichting Vlister Speelparasol. Van 1990-2009 is zij bestuurslid geweest van de Stichting Culturele Raad in Stolwijk. Vanaf 1987 organiseert mevrouw Uittenbogaard de collecte voor de ANGO/Handicap.nl in Stolwijk.

Jolanda de Beij-Ouborg. (Foto: Bas de Zeeuw)

Jolanda de Beij-Ouborg. (Foto: Bas de Zeeuw)

Jolanda de Beij-Ouborg (Ouderkerk aan den IJssel) vangt sinds 1998 pleegkinderen op in haar gezin. Het gaat daarbij soms om crisisopvang, maar er zijn ook twee kinderen die gedurende lange tijd in haar gezin wonen. Bureau Jeugdzorg geeft aan dat het fijn is om met haar samen te werken.

Jos Blaas (Schoonhoven) is sinds 2005 vrijwilliger voor de Stichting SWOS als vrijwilliger praktische thuishulp. Hij biedt met name ondersteuning op het gebied van belastingaanvragen.

Jos Blaas. (Foto: Bas de Zeeuw)

Jos Blaas. (Foto: Bas de Zeeuw)

Vanaf 2008 is de heer Blaas lid van de COSBO (Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen), waar hij een grote inbreng heeft tijdens de vergaderingen. Van 1996-2006 was de heer Blaas bestuurslid van het Dienstencentrum. Hij was de motor van het Dienstencentrum en hij was ook betrokken bij de oprichting van de SWOS. Sinds 2009 is de heer Blaas penningmeester voor de Bartholomeus kerk in Schoonhoven en van de parochie Sint Barnabas in Haastrecht. Sinds 2004 is bestuurlid van de lokale afdeling KBO (Katholieke Bond voor Ouderen).

Corrie van Broekhoven-van Dongen. (Foto: Bas de Zeeuw)

Corrie van Broekhoven-van Dongen. (Foto: Bas de Zeeuw)

Corrie van Broekhoven-van Dongen (Krimpen aan de Lek) is sinds 2002 vrijwilliger en coördinator bij de Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek. Ze zet zich in het bijzonder in voor de senioren van Krimpen aan de Lek. Sinds 2002 is zij ook contactpersoon voor de Stichting Ouderenvoorzieningen Nederlek. Verder is mevrouw Van Broekhoven vrijwilliger van de activiteitencommissie van wooncentrum De Dertienhuizen in Krimpen aan de Lek en organiseert zij daar de sjoelcompetitie. Vanaf 2008 verzorgt zij de koffievoorziening na de kerkdienst in kerkgebouw Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek. Daarnaast is zij sinds 2002 vrijwilliger voor de slechtzienden vakantieweek zorghotel Dennenheul en ondersteunt ze sinds 2010 tijdens wedstrijden van biljartclub ‘De Dertienhuizen’.

Agatha Dogterom-Scheer. (Foto: Bas de Zeeuw)

Agatha Dogterom-Scheer. (Foto: Bas de Zeeuw)

Agatha Dogterom-Scheer (Berkenwoude) is al sinds 1974 een zeer betrokken lid van de EHBO-vereniging in Berkenwoude. Sinds 1993 is zij vrijwilligster en peuterleidster bij peuterspeelzaal ’t Hummeltje in Berkenwoude. Daarnaast zet mevrouw Dogterom zich sinds 2003 in als kerkenraadslid en diaken in de Hervormde Gemeente Berkenwoude. Van 1975-1998 was ze ook lid van de zondagschoolleiding bij deze kerk. Daarnaast is mevrouw Dogterom sinds 1994 een zeer actieve en betrokken vrijwilligster bij de schaatsvereniging.

Frans van Eijk. Bas de Zeeuw)

Frans van Eijk. Bas de Zeeuw)

Frans van Eijk (Schoonhoven) is van 1993-2003 bestuurslid geweest van de Golf sociëteit Schoonhoven. Hij heeft deze sociëteit ook mede opgericht. In de jaren zeventig was de heer Van Eijk actief als bestuurslid bij de Roei- en Zeilvereniging Gouda. Van 1991-1995 was hij bestuurslid bij Watersportvereniging Den Osse. De heer Van Eijk was één van de initiatiefnemers en organisatoren van de Schoonhovense Dixienight (van 1980-1997). Sinds 2007 is hij voorzitter van de raad van Commissarissen Veerdienst Schoonhoven en sinds 2006 commissievoorzitter en lid van de Rotaryclub Schoonhoven. In de jaren zeventig heeft de heer Van Eijk zich ingezet voor de technische commissie van Tennisvereniging Het Hofland en in de jaren negentig was hij actief als lid van de bestuurscommissie van RSG De Drie Waarden.

Jozien Hoogeweij-Lezer. (Foto: Bas de Zeeuw)

Jozien Hoogeweij-Lezer. (Foto: Bas de Zeeuw)

Jozien Hoogeweij-Lezer (Schoonhoven) is coördinator bij het Nederlands Zilvermuseum van de werkgroep die educatieve activiteiten organiseert voor jong en oud. Van 1996-2011 was zij bestuurslid van Schoonhoven Helpt. In 1995 heeft mevrouw Hoogeweij mede de Vriendenkring Marks opgericht, zij zet hier nog steeds voor in. Vanaf 2014 is zij actief als begeleidster van de teken- en schilderclub van de SWOS. Mevrouw Hoogeweij zet zich sinds 1972 al in voor de Protestantse kerk ‘De Hoeksteen’, onder andere als diaken, kindernevendienstleiding en het coördineren van de maandelijkse ouderenmiddagen. Sinds 1995 is zij lid van de Potsdam werkgroep, de zustergemeente van ‘De Hoeksteen’.

Lijda den Ouden. (Foto: Bas de Zeeuw)

Lijda den Ouden. (Foto: Bas de Zeeuw)

Lijda den Ouden (Lekkerkerk) is al sinds 1969 leidster op de Zondagschool ‘De Zaaijer’ in Lekkerkerk. Sinds 2010 is zij wijkouderling van de Protestantse Gemeente Lekkerkerk. In de jaren tachtig heeft zij ook al twee periodes deel uit gemaakt van de kerkenraad van deze gemeente. Ook is ze sinds 1985 lid en secretaresse van vrouwenvereniging ‘Priscilla’ Protestante Gemeente Lekkerkerk. Sinds 1974 is mevrouw Den Ouden actief lid en mede-oprichter van het koor ‘Militia Christi’. Daarnaast organiseert ze sinds 2011 koffie-ochtenden voor de Ichthuskerk en is ze sinds 2010 lid van de Diaconale Vrijwilligers Organisatie. In de periode van 1998 tot aan het overlijden van haar moeder in 2009 heeft mevrouw Den Ouden als mantelzorger vele uren besteed aan de verzorging van haar zieke moeder.

Thea Sloof-Gravendeel. (Foto: Bas de Zeeuw)

Thea Sloof-Gravendeel. (Foto: Bas de Zeeuw)

Thea Sloof-Gravendeel (Lekkerkerk) begeleidt sinds 1975 bewoners van Dienstencentrum De Breeje Hendrick tijdens de wekelijkse bingo. Hiernaast is ze ook wekelijks in het Dienstencentrum aanwezig als vaste begeleider van de kookgroep, begeleidt ze bewoners tijdens de avondactiviteiten, is ze actief in de curling-vereniging, schenkt ze koffie op de afdelingen en begeleidt ze bewoners tijdens de jaarlijkse vakantieweek. Mevrouw Sloof besteedt dus al veertig jaar vele uren aan vrijwilligerswerk bij De Breeje Hendrick.

Bert Westgeest. (Foto: Bas de Zeeuw)

Bert Westgeest. (Foto: Bas de Zeeuw)

Bert Westgeest (Ouderkerk aan den IJssel) is sinds 2000 secretaris van de Stichting Senioren Convent Ouderkerk. Hij heeft deze stichting ook mede opgericht. Wekelijks besteedt hij gemiddeld vijftien uur per week aan werkzaamheden voor deze stichting. Naast alle voorkomende administratie deelt hij onder andere docenten in voor de cursussen, assisteert hij bij het lesgeven, produceert hij het voor- en najaarsprogramma en onderhoudt hij contacten met verwante instellingen.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Hans de Wit. (foto: Bas de Zeeuw)

Hans de Wit. (Foto: Bas de Zeeuw)

Hans de Wit (Schoonhoven) is sinds 2000 bestuurslid van de Rotary Club Schoonhoven/Krimpenerwaard. Hij heeft binnen deze club diverse functies bekleed. Van 2001-2012 is de heer De Wit bestuurslid van het Schoonhoven College. Vanaf 2010 zet hij zich (als voorzitter) in voor de Stichting muziektent Schoonhoven. De heer De Wit was één van de initiatiefnemers voor de Schoonhovense Muziektent die in 2014 is onthuld. Verder is de heer De Wit sinds 2012 voorzitter van Stichting De Waarden, waarin onder andere Citymanagement Schoonhoven is onder gebracht en is hij sinds 2014 voorzitter van het Ondernemersfonds Schoonhoven. De heer De Wit is ook actief geweest in de lokale politiek. In 2010 is hij voor zijn twaalf-jarig raadslidmaatschap benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

(Foto: Bas de Zeeuw)

(Foto: Bas de Zeeuw)

(Foto: Bas de Zeeuw)

(Foto: Bas de Zeeuw)

Naast deze negentien onderscheidingen is een twintigste inwoner van de gemeente Krimpenerwaard gedecoreerd in Rotterdam.

Riek Bakker (Berkenwoude) is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zij ontving de onderscheiding daar vanwege haar werk als landschapsarchitect en stedenbouwkundige. Zij heeft in 1996 een doorslaggevende rol gespeeld van bij de totstandkoming van de Erasmusbrug in Rotterdam. Ook heeft zij grote verdiensten als stedenbouwkundige voor de Kop van Zuid in Rotterdam, waarmee zij een verpauperde wijk wist om te vormen tot een aantrekkelijk leef- en woongebied. Mevrouw Bakker heeft vele grote projecten op haar naam staan. Zij is tevens ambassadeur aanbestedingen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en er zijn diverse prijzen aan haar toegekend.

Dit vind je misschien ook leuk...

error: Content is beschermd. Neem contact met ons op indien u gebruik wilt maken van onze content.