Actiegroep Geluidsoverlast Motorfietsen voelt zich gesteund door politiek

Deel dit:

motorKRIMPENERWAARD – De Actiegroep Geluidsoverlast Motorfietsen in de Krimpenerwaard zegt zich gesteund te voelen door de lokale politiek. “Politieke partijen nemen hierover duidelijke standpunten in”, laat woordvoerder Tony Hardenberg weten.

“In de afgelopen periode heeft de actiegroep Geluidoverlast Krimpenerwaard de politieke partijen gevraagd wat hun standpunt is over de forse en vaak terugkerende geluidoverlast door motoren in onze gemeente en het handhaven daarvan, in het bijzonder in stiltegebieden. Alle partijen geven aan dat zij overschrijding van de wettelijke normen niet acceptabel vinden, en dat handhaving noodzakelijk is.”

Hardenberg haalt enkele voorbeelden aan: “Willem Schoof van Gemeente Belang Krimpenerwaard verwoordt glashelder dat het gebruik van motoren op de dijken waar nodig aan banden dient te worden gelegd door middel van een snelheidsbeperking en/of een verbod. Het CDA geeft aan dat overlast, in welke vorm dan ook, ongewenst. Als vastgestelde normen worden overtreden dient volgens hen tot handhaving te worden overgegaan. De ChristenUnie is van mening dat Overheid en politie ervoor dienen te zorgen dat regels gemaakt èn gehandhaafd worden. De SGP is die mening ook toegedaan.”

De volledige standpunten van de politieke partijen staan op de website van de actiegroep.

Hardenberg zegt vele steunbetuigingen te hebben ontvangen uit Haastrecht, Vlist, Stolwijk, Schoonhoven, Bergambacht, Bergstoep, Hekendorp en Oudekerk aan de IJssel. Hardenberg: “Het is duidelijk dat de problematiek van geluidoverlast door motorrijders voor veel inwoners in de gehele Krimpenerwaard een belangrijk probleem is. We gaan binnenkort weer in gesprek met de gemeente, om in een positief overleg te onderzoeken welke maatregelen haalbaar zijn om de overlast te beperken.”

U vindt het volgende mogelijk ook interessant...

1 Bericht

  1. H.Osseweijer zegt:

    De chistelijk georienteerde partijen hebben (gelukkig) weer een onderwerp gevonden om zich druk te gaan maken over de geluidsoverlast die motoren veroorzaken. Uiteraard dienen de regels die voor motoren gelden gehandhaafd te worden. We weten allemaal dat motoren meer “herrie” maken dan bijv. auto’s maar om daar nu aktie voor te gaan voeren lijkt mij lichtelijk overdreven. Het kan niet zo zijn dat we straks in het stilte gebied De Krimpenerwaard wonen waar we alleen nog vogels horen fluiten. De moteren (hoeveel rijden er nu helemaal gemiddeld per dag door de dorpskernen) maken wat meer lawaai maar zijn zeker geen geluidsoverlast veroorzakers.
    Als dit onderwerp de aandacht krijgt binnen de gemeenteraad dan zou gelijk de geluidsoverlast van de kerkklokken besproken kunnen worden want ook daar ergeren zich vele mensen op de zondagmorgen aan.
    Overigens zijn er andere onderwerpen binnen de gemeente die aandacht zouden verdienen bijv.
    de bereikbaarheid van de diverse loketten en het openbaar vervoer voor mensen die geen auto of motorfirts bezitten.

error: Content is beschermd. Neem contact met ons op indien u gebruik wilt maken van onze content.