Aantal locaties in beeld voor tijdelijke opvang vluchtelingen

Deel dit:

Het voormailige K5-hoofdkantoor aan de Koninginneweg in Lekkerkerk.

Het voormailige K5-hoofdkantoor aan de Koninginneweg in Lekkerkerk.

KRIMPENERWAARD – Het college van Krimpenerwaard heeft een aantal locaties aangemerkt voor de mogelijke huisvesting van statushouders en opvang van vluchtelingen. Het gaat om het vroegere K5-hoofdkantoor in Lekkerkerk, een deel van de Zilvervakschool, de voormalige Ichthusschool en het Groene Kruisgebouw in Schoonhoven.

‘In het niet-gebruikte deel van de Zilvervakschool aan de Mr. Kesperstraat in Schoonhoven kan mogelijk onderdak geboden worden aan vijftig statushouders’, staat te lezen in een persbericht van de gemeente. Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Nederland mogen blijven wonen. ‘Het vroegere K5-hoofdkantoor in Lekkerkerk kan mogelijk ruimte bieden aan zestien nieuwkomers. Het gaat in beide gevallen om tijdelijke huisvesting voor een termijn van drie tot vijf jaar’.

De gemeente Krimpenerwaard heeft de taak dit jaar 138 statushouders woonruimte te bieden. Het is volgens het college moeilijk om voor deze mensen huisvesting te vinden. Daarom denkt ze aan tijdelijke, kleinschalige huisvesting in bestaande, leegstaande panden. ‘Op deze manier worden er geen sociale huurwoningen onttrokken aan het woningbestand en blijven er woningen beschikbaar voor bestaande woningzoekenden in onze gemeente’.

Voor de opvang van vluchtelingen, mensen die hun land zijn ontvlucht en nog in de procedure zitten voor een definitieve verblijfsvergunning, heeft het college de voormalige Ichthusschool en het Groene Kruisgebouw aan de Spoorstraat in Schoonhoven in beeld. Het gaat om tijdelijke opvang voor 80 tot 100 vluchtelingen voor een termijn van drie tot vijf jaar. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wordt daarbij nauw betrokken.

Het college legt deze drie locaties ter bespreking voor aan de gemeenteraad in de vergadering van 31 mei. De raad besluit of er onderzoek wordt gedaan naar de geschiktheid van een of meer van deze locaties. Na een eventueel onderzoek volgt er pas een besluit of ze daadwerkelijk gebruikt mogen worden. Dit besluit wordt dit najaar genomen.

Inloopbijeenkomsten
Voor inwoners, ondernemers en andere betrokkenen die vragen hebben over deze tijdelijke huisvesting van statushouders en opvang van vluchtelingen, worden inloopbijeenkomsten gehouden. Deze zijn op maandag 23 mei tussen 17.30 en 20.30 uur in het gemeentekantoor in Lekkerkerk en op dinsdag 24 mei tussen 17.30 en 20.30 uur in de aula van Het Schoonhovens College.

Dit vind je misschien ook leuk...

error: Content is beschermd. Neem contact met ons op indien u gebruik wilt maken van onze content.